FGU CLIC

:::

Director

Staff

 • Name : Pei-Zhen Shen
 • Email :  
 • Office Tel No. : 03-9313343#302
 • Name : Bing-Hong Yu
 • Email :  
 • Office Tel No. : 03-9313343#303

Adjunct

 • Name : Hou-Yu Xu
 • Email :  
 • Office Tel No. :  
 • Name : Yi-Fen Qiu
 • Email :  
 • Office Tel No. :  
 • Name : Qiao-ya Wu
 • Email :  
 • Office Tel No. :  
 • Name : Wen-Xi He
 • Email :  
 • Office Tel No. :  
 • Name : Lei Gong
 • Email :  
 • Office Tel No. :  

Teacher